Ruud Hofstad Coaching

Ruud Hofstad Coaching er spesialisert på strategisk talentutvikling i din organisasjon. Målet er å utvikle troverdige ledere som skaper resultater. Hovedfokus er små og mellomstore innovative bedrifter som vil gå fra «good to best».

Business Coaching

Kreativ problemløsning, dømmekraft og robusthet vil være kritiske faktorer for fremtidens ledere.
Å kunne utøve et autentisk godt lederskap med troverdighet og tillit krever kontinuerlig utvikling på det personlige plan.

Mentorprogram

Mentorprogram primært rettet mot næringslivet, men jeg tilbyr også coaching/mentoring til studenter/nyutdannede.
Mentorprogrammet er for deg som ønsker å skape det livet DU ønsker – på dine premisser.

Ingunn Ruud Hofstad

Det er først når vi har vårt eget velbefinnende som førsteprioritet at vi skaper resultater for oss selv – og andre. Jeg brenner for at du skal kunne skape et spennende og kreativt liv, uten begrensninger. Samtidig som du opplever balanse og tilfredshet i eget liv.

Ingunn Ruud Hofstad, Coach

Business Coaching - Nye krav til ledelse

Krav til fleksibilitet hos ledere økes i takt med globalisering, teknologi, innovasjon og markedsstrategier. Kreativ problemløsning, dømmekraft og robusthet vil være kritiske faktorer for fremtidens ledere. Å kunne utøve et autentisk godt lederskap med troverdighet og tillit krever kontinuerlig utvikling på det personlige plan.

Hvorfor Ruud Hofstad Coaching?

Gjennom 15 års internasjonal erfaring har Ruud Hofstad Coaching en unik forståelse for moderne «prestasjonskultur», og virksomheters stigende interesse for utvikling av personlige ressurser hos sine ledere. Ruud Hofstad Coaching jobber effektivt med ulike temaer innen personlig utvikling, motivasjon, indre styrke og veien til selvledelse. Fokuset er å motivere og inspirere medarbeidere til å ta ansvar for egen utvikling, sette seg mål og skape bedre resultater.

Mentorprogram

Jeg er din coach og mentor når du som student/nyutdannet synes det er vanskelig å vite hva du egentlig vil. Når du synes det er vanskelig å takle forventningene. Fra deg selv. Og andre. Jeg følger deg som ønsker å skape det livet DU ønsker – på dine premisser.

Et mentorforløp gir deg:

  • Inspirasjon og klarhet i hva du virkelig vil. Vi arbeider med å styrke dine kompetanser, og sammen legger vi en plan som sikrer at du når dine mål.
  • Passer godt for nyutdannede som søker nye perspektiver. Med bakgrunn som HR-leder og rekrutteringsekspert vil jeg kunne gi deg god faglig støtte under jobbsøk- og intervjuprosesser.

Ingunn Ruud Hofstad

Om spørsmål og valg
Idretten lærte meg tidlig om fokus og motivasjon. Om mentale tilstander. Om å nå mål. Jeg var heldig og vokste opp i en familie hvor ambisjonene lå på topplasseringer på OL og VM nivå. Å lære vinner-mentalitet og teknikker har vært en del av min oppvekst.

Etter hvert lærte jeg også å definere mine egne suksesskriterier. Å sette egne standarder i et prestasjonssamfunn. Å fjerne ord som «bør» og «må». Jeg brenner for at du også skal kunne skape et spennende og kreativt liv, uten begrensninger. Samtidig som du opplever harmoni og tilfredshet i eget liv. Det er først når vi har vårt eget velbefinnennde som førsteprioritet at vi skaper resultater for oss selv – og andre.

Det er spørsmålene du stiller deg selv som fører til endringene. Hva velger du å ha fokus på? Hvilken historie forteller du deg selv? Hvilken mening tillegger du det som skjer i omgivelsene rundt deg? Tar du de valgene som gir deg det du vil – og den du vil være?
Du klarer mer enn du tror!

Jeg valgte tidlig å studere psykologi, og valget falt på Australia for å få flere perspektiver. Jeg har hele tiden vært nysgjerrig på prestasjoner. Hvordan skapes vinnere? Hvordan kan det ha seg at noen opplever suksess uansett hva de gjør? Jeg søkte forståelse for menneskelige mekanismer, men forstod tidlig at disse ikke var så kompliserte.

Mange svar fant jeg også i møter med mennesker verden rundt, både i idrett, næringslivet og ikke minst lengre opphold til f.eks Amazonas hvor jeg sammen med urbefolkning fikk enda flere perspektiver enn bøker noen gang kan tilby.


Arbeidserfaring
Jeg forstod raskt at min fremtid skulle handle om å utvikle mennesker. Min karriere startet som headhunter i London. Etter flere års erfaring fra utlandet fortsatte min profesjonelle karriere innenfor Human Resource Management og lederroller, både i norske og internasjonale private virksomheter.


  Se min fulle CV på LinkedIn

Blogg

Her skriver jeg litt mer inngående om coaching som verktøy

Gjest hos Mentaltrener-podcasten

Mental trening / Ingunn / Mars 2018

Hvorfor gjør jeg det her? Hva vil det gi meg og hva er det verste som kan skje? I dagens episode snakker jeg med en sprudlende og engasjert Ingunn Ruud Hofstad. Ingunn har mange år bak seg som HR leder innen It bransjen, olje og helse sektoren og nå som Coach.

Ruud Hofstad har gjestet Frank Nilsens Mentaltrener-podcast. Les mer og lytt til podcasten her

10 vaner for godt lederskap

Lederskap / Ingunn / 28 november 2017

En effektiv leder:
• Har strategisk syn
1) Har en velutviklet sans for formålet
- Er normalt en lidenskapelig kommunikator. Du må selv være inspirert, før du kan inspirere andre

2) Er fokusert på resultater
- Har en klar visjon om hvor de vil og er i stand til å tydeliggjøre det
- Skaper resultater i stedet for å lede aktiviteter
- Har et langsiktig fokus

3) Tror på, at det er mulig.
- Fremtidstenkende uten å være pioner

• Tar action
4) Tar nødvendige beslutninger

5) Tar personlig ansvar

6) Er utholdende inntil oppgaver er 100% gjennomført
- Har viten om at nesten alt av verdi krever utholdenhet. En leder forventer motgang.
- Er fleksibel og endrer sin strategi om nødvendig

• Har en personlighet som er ærlig, har empati, er bestemt og sympatisk
7) Er ærlig og fair med høy integritet
- Behandler andre med respekt
- Har klare prioriteringer
- Bruker sunn fornuft i beslutninger/evalueringer
- Er konsekvent og pålitelig

8) Er naturlig omsorgsfull
- Er ikke dømmende

9) Sikker og rolig under press
- Er sikker, men ikke arrogant
- Er komfortabel i situasjoner med høy grad av usikkerhet

10) Er sympatisk og tiltalende
- Gode ledere må ha en usedvanlig høy evne til å skape samhørighet med andre
- Er tilstede i nuet, lytter til andre og bruker humor

Om metodikk, balanse og nevroplastisitet

Coaching / Ingunn / 22 november 2017

Coaching er en effektiv metode til å jobbe med balansen mellom de ulike hjernedelene. Hjernen prøver alltid – som andre organer – å bruke så lite energi som mulig, og den foretrekker derfor å bruke de nevroforbindelser eller tankestier den alltid har brukt. Vi mennesker er vanedyr og føler oss ofte tryggest med det vi er vant til. Derfor er det en vanlig reaksjon at mennesket reagerer med motstand mot nye tanker, handlinger og ideer. Stressreaksjoner kan gjøre det vanskelig å holde hodet klart og kunne finne gode løsninger når du trenger det mest.

Coaching er et kraftfullt verktøy til å styrke samspillet mellom de ulike delene. Gjennom blant annet visualiering kan du danne nye nevroforbindelser. Dette gjør det lettere å bryte negative tankemønstre, øker evnen til å tenke klart, være kreativ og utvikle nye positive tankemønstre og vaner.

Jeg har taushetsplikt og er sertifisert etter internasjonale standard akkreditert av International Coach Federation; ICF.
For deg betyr dette at du møter en profesjonell fagperson. Mitt fokus er på hvordan skape nye muligheter for deg, og komme i mål med det du drømmer om! Mine viktigste verdier er lidenskap og ærlighet. Jeg har tro på å bygge gjensidig tillit og respekt. Å skape et trygt rom for å kunne gå noen ærlige runder med seg selv. Som person vil jeg beskrive meg selv som nærværende, tålmodig og kreativ. I tillegg har jeg masse energi med en god porsjon humor!

Natur aktivt i coaching
Naturen er min beste mentor og læremester. Den minner meg hver dag om det grunnleggende vi har iboende i oss. Styrke, tålmodighet, mot og fellesskap. Men det viktigste er fortsatt roen og stillheten. Naturen gir rom til å kjenne på egne følelser. Rom til å finne styrke. Å finne tilbake til naturen, og deg selv, kan være en re-start som du trenger. Derfor benytter jeg natur aktivt i min coaching.

Coaching er ikke terapi
Coaching har fokus på nå-situasjon, og fremtiden. Som profesjonell coach henviser jeg til en terapeut dersom fokusperson sliter med traumer eller dype depresjoner. Frykt, bekymringer og hemmende overbevisninger er imidlertid noe alle bærer på og dette er barrierer vi kan jobbe med i coaching.

Jeg tilbyr

En-til-en coaching av ledere/medarbeidere, Team coaching/undervisning/workshops, mentorprogram.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.